11.11.2013

Kannanotto: Yyterinniemen kehittäminen ja kouluverkkouudistus


Yyterin alue herättää tunteita. Monelle porilaiselle se on suosittu ulkoilukohde ja kesäpäivien viettopaikka. Alueen asukkaat nauttivat ainutlaatuisesta ympäristöstä ja monipuolisista ulkoilumahdollisuuksista. Puitteet asumiselle erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta ovat mitä parhaimmat. Palveluista sen sijaan on pulaa, ja niitä ollaan edelleen karsimassa muun muassa kouluverkkouudistuksen myötä.

Yyterin alueen asukkaat ry järjesti toukokuussa 2013 tulevaisuusillan alueen asukkaille ja yrittäjille yhteistyössä Karhuseutu ry:n kanssa. Illan tarkoituksena oli kerätä alueella asuvien ajatuksia alueen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta niin mahdollisuuksine kuin uhkineen. Tärkeimpinä palveluina alueen asukkaat kokivat lasten päivähoitoon, kouluun ja terveydenhuoltoon liittyvät palvelut. Nämä kaikki ollaan nyt ajamassa alas.

Porin kaupungin kaupunkisuunnittelu kunnostautui niin ikään keväällä järjestämällä Yyterinniemen kehittämiseen liittyviä yleisötilaisuuksia. Tilaisuuksien tarkoituksena oli esitellä aluetta koskevia kaavoitusprosesseja ja osallistaa alueen asukkaat suunnittelutyöhön. Tämän lisäksi asukkaiden oli mahdollista vastata karttapohjaiseen kyselyyn, jossa oli mahdollista sijoittaa alueen kartalle toivomiaan palveluja ja toimintoja.  Voisi kuvitella, että kukaan ei ole ainakaan poistanut kartalta koulua tai päiväkotia. Päinvastoin, mikäli aluetta halutaan kehittää vetovoimaisena lapsiperheillekin soveltuvana asuinpaikkana, näiden tärkeiden palvelujen saatavuus tulee taata. Alueen matkailullinen vetovoima on sidoksissa virkeään ja elinvoimaiseen asuinympäristöön, jossa asukkaille suunnatut palvelut tukevat myös elinkeinoelämää ja päinvastoin.

Myös Meri-Porin lukion vahvuus perustuu juuri sen sijaintiin ainutlaatuisessa ympäristössä. Lukioiden välisessä kilpailussa sijaintia tulisi käyttää pikemminkin valttina kuin perusteena koulun lakkauttamiseen.

Tulevaisuusillan jatkoksi toteutetaan marras-joulukuussa 2013 alueella kysely, jossa tulevaisuusillan teemoihin liittyen kerätään lisää alueen asukkaiden mielipiteitä. Teemat liittyvät palveluihin, ympäristöön, vapaa-aikaan ja yhteisöllisyyteen. Saatujen vastausten pohjalta laaditaan alueelle niin sanottu kyläsuunnitelma vuosille 2014-2019. Suunnitelman on tarkoitus olla asukkaiden tahdonilmaus siitä, millaisena asuinpaikkana Yyterin alue halutaan säilyttää ja millaiseksi sitä halutaan pitkällä tähtäimellä kehittää. Ei voi olla kenenkään etu, jos matkailuelinkeinon kannalta merkittävä alue on henkitoreissaan hiljaa hiipuva lähiö.

Yyterin alueen asukkaat ry:n hallituksen puolesta
Reeta Hautaniemi, Paula Forsten-Leino, Anita Nyman-Seppänen, Arja-Liisa Laiho, Sakari Halme, Maija Kangas, Anneli EklundYyterin Alueen Asukkaat ry - Yhdessä Yyterin hyväksi

Sivuston toteutus 2012