14.11.2016

Yyterin alueelle uudet ilmoitustaulut


Yyterin alueen asukkaat ry panostaa Yyterin alueen kehittämiseen uudistamalla alueen ilmoitustaulut. Yyterin alueelle tulee seitsemän uutta ilmoitustaulua kesäkuuhun 2017 mennessä.

 

- Hanke perustuu alueen asukkaiden kanssa laadittuun Kyläsuunnitelmaan, johon kyselyvastausten perusteella merkittiin yhdeksi tärkeimmäksi kehittämisen osa-alueeksi yhteisöllisyyden ja erityisesti tiedottamisen lisääminen. Ilmoitustaulujen uusiminen on tähän tavoitteeseen liittyvä konkreettinen kehitystoimi, joka samalla kohentaa alueen yleisilmettä, lisää viihtyvyyttä ja kertoo alueen aktiivisesta toiminnasta, sanoo Yyterin alueen asukkaat ry:n puheenjohtaja Reeta Hautaniemi.

Yyteri on suosittua lenkkeily- ja ulkoilualuetta, joten ilmoitustauluilla tavoitetaan niin alueen asukkaita kuin alueellaan vapaa-aikaansa viettäviä virkistyskäyttäjiä ja matkailijoita.

- Pääosin ilmoitustaulut sijoitetaan vanhojen ilmoitustaulujen paikoille, mutta esimerkiksi Yyterin Punaisen tuvan läheisyyteen tulee uusi ilmoitustaulu aivan uudelle, entistä keskeisemmälle paikalle. Se tulee ilmoituksineen tavoittamaan useiden alueella liikkuvien ihmisten huomion, Hautaniemi toteaa.

Ilmoitustaulut tarjoavat alueen toimijoille, kuten yhdistyksille, yrityksille ja Porin kaupungille aktiivisen kanavan tiedottaa Yyterin alueen ajankohtaisista tapahtumista ja asioista läpi vuoden.

- Katetut ilmoitustaulut ja niiden ylläpito takaavat, että ilmoitustaulut viestivät aktiivisesta alueesta ja siitä, että alueesta halutaan pitää huolta ja kehittää, Hautaniemi sanoo.

Hanke toteutetaan tulevan talven ja kevään aikana alueen asukkaiden talkootöillä, yhdistyksen omarahoituksella sekä Leader-rahoituksella. Hankkeen etenemistä voi seurata yhdistyksen nettisivuilta (www.yyterinalueenasukkaat.fi) ja Facebookista (www.facebook.com/yyterinalueenasukkaat).

Nyt alueen asukkaat voivat myös vaikuttaa siihen, miltä ilmoitustaulut tulevat näyttämään: Äänestys ilmoitustaulujen tulevasta väristä on käynnissä yhdistyksen Facebook-sivulla 21.11. asti.

Lisätietoja hankkeesta antaa:
Yyterin alueen asukkaat ry:n puheenjohtaja Reeta Hautaniemi, puh. 040 536 8117, reeta.hautaniemi(at)gmail.com

________________________________________________________________

Yyteri tiedottaa -hanke

- Yyterin alueen asukkaat ry:n hankkeessa alueelle tulee seitsemän uutta ilmoitustaulua.
- Uusien ilmoitustaulujen sijoituspaikat ovat Yyterin vesitornin edusta, Kaanaan vanha koulu, Eerontie, Kankaantie, Yyterin Punainen tupa, Levo ja Seipikrooppi.
- Hanke on osa Karhuseutu ry:n Kylä kuuluu ja näkyy -teemahanketta. Hankkeelle on laadittu toteutussuunnitelma, jonka toteutukseen Karhuseutu on antanut myönteisen Leader-rahoituspäätöksen.
- Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2016 – 30.6.2017.
- Hankkeen etenemistä voi seurata yhdistyksen nettisivuilta (www.yyterinalueenasukkaat.fi) ja Facebookista (www.facebook.com/yyterinalueenasukkaat).

Tiedote (pdf) >>

 

   Yyterin Alueen Asukkaat ry - Yhdessä Yyterin hyväksi

Sivuston toteutus 2012